Displaying 1 - 20 of 86
Contract Number Format Brand Name Cost /14 days SIGCode
40 ASPIRIN 300MG TABLET ASPIRIN DISPERSIBLE (ACD) 17,50 1TID
40 ASPIRIN 325MG CAPLET BAYER ASPIRIN MR (BSP) 5,00
41 ASPIRIN 325MG TAB ASPIRIN (QUC) 5,00
41 ASPIRIN 75MG TAB ASPIRIN GR (CPP) 5,00 1 OD
41 ASPIRIN 81MG TAB ASPIRIN E.C. (REL) 5,00 1 OD
41 ASPIRIN 81MG TAB ASPIRIN (GPC) 5,00
40 ASPIRIN 81MG TABLET ASPIRIN E.C. (REL) 5,00 1 OD
41 CODEINE PHOSPHATE 15MG TAB CODEINE PHOSPHATE (TEV) 14,41 1QID
40 CODEINE PHOSPHATE 15MG TABLET CODEINE PHOSPHATE (TEV) 17,08 1QID
41 CODEINE PHOSPHATE 30MG TAB CODEINE PHOSPHATE (TEV) 18,52 1QID
41 CODEINE PHOSPHATE 30MG TAB CODEINE PHOSPHATE (CPP) 13,22 30MG QD
40 CODEINE PHOSPHATE 30MG TABLET CODEINE PHOSPHATE (TEV) 20,44 1QID
41 DICLOFENAC POTASSIUM 25MG TAB CATAFLAM (NVS) 25,61 1 TD
40 DICLOFENAC POTASSIUM 25MG TABLET CATAFLAM (NVS) 25,48 1 TD
41 DICLOFENAC POTASSIUM 50MG TAB DICLOFENAC (MCP) 5,00
41 DICLOFENAC POTASSIUM 50MG TAB DICLO-K (RYV) 5,00 1TID
41 DICLOFENAC POTASSIUM 50MG TAB DICLOFENAC POTASSIUM (HEA) 5,00
40 DICLOFENAC POTASSIUM 50MG TABLET DICLO-K (RYV) 5,00 1TID
41 DICLOFENAC SODIUM 100MG DICLOFENAC SODIUM (FSB) 5,00
41 DICLOFENAC SODIUM 100MG DICLOFENAC (MCP) 5,00